Подови елементи

ПОДОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Греди тип “L“

Носеща стоманобетонова греда с едностранна конзола. Предназначена е за поемане натоварването от подови панели /тип “ТТ“ или спироли/. Поставя се върху стоманобетонови колони без конзоли.

Носеща стоманобетонова греда с едностранна конзола. Предназначена е за поемане натоварването от подови панели /тип “ТТ“ или спироли/. Поставя се върху стоманобетонови колони без конзоли.

ГРЕДИ ТИП “T“

Носеща стоманобетонова греда с двустранни конзоли. Предназначена е за поемане натоварването от подови панели /тип “ТТ“ или спироли/. Поставя се върху стоманобетонови колони без конзоли.

Носеща стоманобетонова греда с с двустранни конзоли. Предназначена е за поемане натоварването от подови панели /тип “ТТ“ или спироли/. Гредата има странични рамене, с които стъпва върху специални конзоли на носещите колони.

“TT“ ПАНЕЛИ