СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНЕЛИ

ЗБЕ ЕООД произвежда бетонови панели без топлоизолация.  Повърхностите им могат да бъдат от шлайфан или нешлайфан бетон. Н до 250 cm В от 16 до 40 cm

ПАНЕЛИ БЕЗ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗБЕ ЕООД произвежда  бетонови панели с топлоизолация. Повърхностите им могат да бъдат от шлайфан или нешлайфан бетон. Н до 250 cm В от 16 до 40 cm

ПАНЕЛИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ