Мостови греди

МОСТОВИ ГРЕДИ

ЗБЕ ЕООД произвежда мостови греди със средна височина 75 cм и 95 см с вариращ наклон. Дължината на кофража е 100 m, което не ограничава дължината на гредите.