Кранови противотежести

КРАНОВИ ПРОТИВОТЕЖЕСТИ

БЪБРЕКОВИДНИ ПРОТИВОТЕЖЕСТИ

Бъбрековидните кранови противотежести се произвеждат за модели кранове със специфични изисквания на производителя.

КУБИЧНИ ПРОТИВОТЕЖЕСТИ

Кубичните кранови противотежести се произвеждат по поръчка, в зависимост от модела на крана и изискванията на клиентите.