Други елементи

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

УЛЕИ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ

ЗБЕ ЕООД произвежда различни по големина и форма стоманобетонови шахти за подземни комуникации, както и капаци за тях.

ТЕТРАПОДИ

ЗБЕ ЕООД разполага с условия за производство на бетонови тетраподи за вълноломи и укрепване на брегови участъци.