Неконструктивни елементи

ВИК ШАХТИ /ТРЪБИ/

ЗБЕ ООД произвежда различни по големина и форма стоманобетонови шахти за подземни комуникации, както и капаци за тях.