За нас

ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕООД (ЗБЕ ЕООД) е с основен предмет на дейност производство на стоманобетонови елементи, бетон и бетонови изделия, арматурна заготовка, метални изделия, строително- монтажна дейност на сглобяеми стоманобетонови конструкции.

Производственият комплекс на ЗБЕ ЕООД е разположен в землището на село Стряма, на 22 км от областния град Пловдив и на 8 км от автомагистрала Тракия. Зоната разполага с необходимата инфраструктура – електрозахранване 20 kV, водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и асфалтов път.

През територията на село Стряма преминава и южния пръстен на Магистрален газопровод.

Компанията разполага с изключително богата база:

  • Терен с площ 40 дка, където са изградени покрити производствени халета, закрити и открити складове.
  • Автостопанство с товарни и специализирани автомобила /леки автомобили, лекотоварни, влекач, ремаркета и полуремаркета, автокран 60 т, бетонови миксери, челен товарач (фадрома) и др./
  • Административни и складови помещения и др.
 

ЗБЕ ЕООД започва реална производствена дейност от второто тримесечие на 2004 година с производство на фундаментни чашки, колони, ненапрегнати греди, фасадни панели и др. Постепенно дейността на завода се разширява и номенклатурата на предлаганата продукция се обогатява.

През 2007 година заводът започва производството и на напрегнати стоманобетонови елементи, успешно влагани при монтажа на различни строителни обекти в региона на гр. Пловдив и София.

Продукцията на завода е търсена и желана заради постигнатите високо качество и прецизност по отношение на сроковете за изработване.

ЗБЕ ЕООД договаря ангажиментите си основно чрез пряко възлагане, което е обичайният начин за поемане на големи обекти, с продължително време на изпълнениe или чрез директни продажби. Качеството на произвежданите продукти се гарантира от утвърденият професионален опит на специалистите и от постоянният строг лабораторен контрол. Рецептурните състави са проектирани от специалисти, с голям професионален опит, съгласно стандартите в страната.

Материалите за производство (цимент, пясък, едър добавъчен материал, арматурни стомани, химически добавки и др.) се доставят от предварително оценени доставчици, с доказани качества и се придружават от свидетелство за качество и декларация за съответствие, акредитирана независима лаборотория извършва постоянен входящ контрол, съгласно нормативните документи и план за входящ контрол.