Сглобяеми елементиПанели

 

ЦОКЪЛНИ ПАНЕЛИ

 

ЗБЕ ООД произвежда цокълни бетонови панели с тегло до 15 тона. Повърхностите им могат да бъдат от шлайфан или нешлайфан бетон. Н до 250 cm В от 16 до 40 cm

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ФАСАДНИ ПАНЕЛИ

 

ЗБЕ ООД произвежда фасадни бетонови панели с тегло до 15 тона. Повърхностите им могат да бъдат от шлайфан или нешлайфан бетон, а по желание и покрити с цветен филц. Н до 250 cm В от 16 до 40 cm

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ВЪТРЕШНИ ПАНЕЛИ