ОбектиЧастично изпълнени обекти:

Частично изпълнени обекти:

* Фасадни панели за предприятие БУЛСАФИЛ, Пловдив
* Етажна конструкция магазин РИЛА, Пловдив
* Етажна конструкция на СИЕНИТ ООД, Пловдив
* Фасадни панели за магазините на КАУФЛАНД, Сливен и Ямбол
* Цокълни панели за магазин ПРАКТИКЕР, Пловдив и др.
* Предварително напрегнати греди за АРГОГРУП ЕКЗАКТ АД
* Фасадни и цокълни панели за магазин КАУФЛАНД, Пазарджик
* Фасадни и цокълни панели за магазин КАУФЛАНД, Пловдив-3
* Фасадни и цокълни панели за магазин КАУФЛАНД, Варна-3
* Столици и вътрешни панели за магазин КАУФЛАНД, Перник-2
* Столици и фасадни и цокълни панели за магазин КАУФЛАНД, Карлово
* Колони, цокълни и фасадни панели за магазин КАУФЛАНД, Кърджали
* Колони за естакади на КЦМ АД
* Колони за МАКСКОМ, Пловдив
* Колони за ФИКОСОТА, Шумен
* Комуникационни шахти за ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА, с. Радиново
* Контролни кранови тежести за ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ, Златица
* Колони, покривни греди и столици, Предприятие за козметика БИОФРЕШ, с. Царацово
* Столици и цокълни панели за магазин КАУФЛАНД, Шумен-2
* Панели за трибуни, стадион с. Годлево, общ. Разлог
* Колони за склад на ОПАКОВКА БГ, София