ОбектиЦялостни конструкции: (колони, носещи греди, столици, цокълни и фасадни панели):

Цялостни конструкции: (колони, носещи греди, столици, цокълни и фасадни панели):

* Логистична база на КАУФЛАНД – етапи на застрояване І-ІV (2005-2009 г.), с. Стряма
* Магазини на КАУФЛАНД, Пловдив и Хасково
* Предприятие на дизелови помпи ИКСЕТИК, Индустриална зона РАКОВСКИ
* Предприятие за електроелементи с ниско и средно напрежение АВВ, Индустриална зона РАКОВСКИ магазин „АЛАТИ” – Пловдив
* Склад за индустриална екипировка, Пловдив
* Шивачна фабрика и магазин САНТИНЕЛИ, Пловдив
* Предприятие за медицинска техника, Индустриална зона РАКОВСКИ
* Предприятие за пружини УИЛЯМ ХЮЗ, с. Стряма – 4 етапа на разширения
* Шивашка фабрика ФАЙНЖАРСЕ, Индустриална зона РАКОВСКИ
* Склад на фабрика МИРОЛИО, Ямбол
* Предприятие ТЕХНОХАРТИЯ, Ботевград
* Търговски център РОДОПИ, Пловдив
* Фабрика за производство на хладилна техника ЛИБХЕР, с. Радиново
* Цех за разфасовка на химични препарати, с. Рогош и др.
* Складова база на ЛОГИСТИКА МАРИЦА ЕООД, с. Радиново
* Логистичен център ДЖЪМБО – Пловдив
* Магазини на промишлени стоки ДЖЪМБО – Бургас, Варна
* Складово и шредерно хале на ХОЛСИМ АД, с. Бели Извор
* Магазин ЗОРА, гр. София
* Промишлено хале, с. Брестник
* Шахти комуникационни (ок. 400 бр.) за фотоволтаичен парк КАРАДЖАЛОВО
* Магазин на промишлени стоки ДЖЪМБО – Русе
* Магазин на промишлени стоки ДЖЪМБО – София
* Логистична база на КАУФЛАНД, с. Стряма – преустройство на хале С
* Предприятие за електрокомпоненти — 2 на АББ, с. Стряма
* Ново котелно на ВИНПРОМ-Пещера, с. Катуница
* Складово хале на ЕЛЕНА ПРОПЪРТИС, с. Радиново
* Складово хале на ШЕНКЕР ЛОГИСТИК, с. Радиново
* Складово хале на УИЛЯМ ХЮЗ , с. Стряма
* Складово хале на ЕЛЕНА ПРОПЪРТИС
* Складови халета с фотоволтаични покриви – с. Царацово, с. Радиново
* Складово хале на МАГНА ПАУЪРТРЕЙН, Индустриална зона РАКОВСКИ
* Предприятие за авиоиндустрията ЛАТЕКОЕР, с. Радиново
* Административно складова база с. Герман