Неконструктивни елементиДруги елементи

 

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

 

УЛЕИ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ТЕТРАПОДИ

 

ЗБЕ ООД разполага с условия за производство на бетонови тетраподи за вълноломи и укрепване на брегови участъци.